หรือเข้าชมที่ เฟสบุ๊ก  www.facebook.com / ThaiClayArt

 

 

 

     

 

 

Handmade Flower , Gift and Souvenirs made from Artificial Clay ( Thai Clay ) that has received of 

five-star award winning product of year 2004 - now .Under the project  OTOP

(One Tambon One Product) product Champion of THAILAND.  Handmade by heart in the work of 

" Thai Clay Art "  (Phitsanulok Province of  THAILAND )

ดอกไม้ ปั้น จาก ดิน - ของที่ระลึก ปั้น จาก ดิน ซึ่งได้รับรางวัล หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP )  

ระดับ 5 ดาว (พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน) ของประเทศไทย เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ปั้นด้วยมือ และ ปั้นด้วยใจ  

ในนามของ  "านศิลป์ดินไทย " ( จังหวัดพิษณุโลก  เมืองสองแคว )