สินค้า สั่งพิเศษ

Special Order

กรอบรูปดอกไม้ไทย  Thai  Flower in Picture Frame

Product Champion

( 5 Star OTOP Award)

พุ่มสักการะ

Bush Flower Worship

โตก/เชี่ยนหมาก/พานหมั้น Pedestal  Flower/ Banana  Leaf  Products

ธูปเทียนแพ   Joss Stick-Candle Worship Set

แจกันดอกไม้ไทย     Thai Flower in Flowerpot

ซองดอกไม้

Envelope Flower

พวงมาลัย  Garland

ของชำร่วย Gift

กระเช้าดอกไม้  Basket Flower - Bouquet

วัสดุ-อุปกรณ์ Material-Equipment

 สินค้าประเภทอื่นๆ Others

*** ของแท้ ต้นฉบับ  "งานศิลป์ดินไทย" จ.พิษณุโลก 

สินค้าสุดยอด หัตถกรรม OTOP 5 ดาว

แห่งเมืองพิษณุโลก เมืองสองแคว